Chào mừng quý vị đến với Thư viện tư liệu giáo dục Lâm Đồng.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thỵ Thu Phuơng
Ngày gửi: 16h:12' 08-02-2017
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 211
Số lượt thích: 0 người
Tiết 14:
CHIA HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ
Hãy chọn đám mây em yêu thích:
Mây đỏ
được gọi là 4 lập phương, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Mây vàng
Cho biểu thức sau: 24.22.2=24+2+1=27 thực hiện tính đúng hay sai?


Đúng
Sai
Mây xanh dương
Dạng tổng quát của lũy thừa có số mũ tự nhiên là:

A. (n 0)
B. (n < 0)
C. n.a (n 1)
Mây tím
Phân tích số 123 thành một tổng như sau:
“ 1.100 + 2.10 + 3.1” , đúng hay sai ?

Đúng
Sai
Tiết 14: CHIA HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ
Chia hai lũy thừa cùng cơ số.
VD1: Tính: 5 + 4 =?

9 – 4 = ?
VD2: Tính:
Có nhận xét gì về số mũ của các số bên vế trái và số mũ của số bên vế phả ở hai phép tính trên?
9 – 5 = ?
Tiết 14: CHIA HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ
Chia hai lũy thừa cùng cơ số.
VD3: Tính: a)

b)


Vậy hãy rút ra công thức tính tổng quát khi chia hai lũy thừa cùng cơ số ?
Hãy rút ra quy tắc chung khi chia hai lũy thừa cùng cơ số?
Tiết 14: CHIA HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ
Chia hai lũy thừa cùng cơ số.
*) Công thức: (SGK/T29)
*) Quy tắc:
Chia hai lũy thừa cùng cơ số ( khác 0), ta giữ nguyên cơ số và trừ các số mũ với nhau.


Tiết 14: CHIA HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ
Chia hai lũy thừa cùng cơ số.
*) Công thức:
*) Quy tắc: (SGK/T29)
Đánh dấu “ x” vào cột phù hợp:
Biểu thức Đúng Sai
a)
b)
c)
d)
e)
f)


Tiết 14: CHIA HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ
Chia hai lũy thừa cùng cơ số.
*) Công thức:
*) Quy tắc: (SGK/T29)
Chú ý.


“ Mọi số tự nhiên đều viết được dưới dạng tổng các lũy thừa
của 10 ”
Tiết 14: CHIA HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ
Chia hai lũy thừa cùng cơ số.
*) Công thức:
*) Quy tắc: (SGK/T29)
Chú ý.
VD4: 123 = 1.100 + 2.10 + 3.1


100 được viết dưới dạng lũy thừa như thế nào ?
Tiết 14: CHIA HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ
Chia hai lũy thừa cùng cơ số.
*) Công thức:
*) Quy tắc: (SGK/T29)
Chú ý.
VD4: 123 = 1.100 + 2.10 + 3.1

VD5: Phân tích số 21239 thành một tổng ?


Các số 10000,1000,100 được viết dưới dạng lũy thừa như thế nào?
Tiết 14: CHIA HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ
Chia hai lũy thừa cùng cơ số.
*) Công thức:
*) Quy tắc: (SGK/T29)
Chú ý.
VD4: 1.100 + 2.10 + 3.1

VD5: Phân tích số 21239 thành một tổng ?


tức là có mấy lần số
cộng với nhau?
2a = a + a
Tiết 14: CHIA HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ
Chia hai lũy thừa cùng cơ số.
*) Công thức:
*) Quy tắc: (SGK/T29)
Chú ý.
VD4: 1.100 + 2.10 + 3.1

VD5: Phân tích số 21239 thành một tổng ?
21239 =


Nhận xét trên có đúng không?
Tiết 14: CHIA HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ
Chia hai lũy thừa cùng cơ số.
*) Công thức:
*) Quy tắc: (SGK/T29)
Chú ý.
VD4: 1.100 + 2.10 + 3.1

VD5: Phân tích số 21239 thành một tổng ?
21239 =
*) Chú ý: Mọi số tự nhiên đều viết được dưới dạng tổng các lũy thừa của 10


TRÒ CHƠI Ô CHỮ
Ô chữ gồm 10 chữ cái. Đây là tên của một trong những kì quan nổi tiếng ở nước ta.
Hãy tính các kết quả sau (dưới dạng một lũy thừa) vào ô vuông thích hợp. Điền mỗi chữ cái tương ứng với mỗi kết quả tìm được vào hàng ngang dưới em sẽ tìm được câu trả lời:

G. 1110 : 115 = L. 24 . 26 =

O. x4 . x . x3 = N. 56 : 50 =

H. 36 : 35 = A. 62 . 6 =

I. a9 : a ( a 0) = V. 78 : 74 =


74 a8 56 3 3 63 210 x8 56 115

115
G
x8
O
3
H
a8
I
210
L
56
N
63
A
H
N
74
V
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Học thuộc dạng tổng quát phép chia hai lũy thừa cùng cơ số.
Biết cách biểu diễn một số tự nhiên dưới dạng tổng các lũy thừa của 10.
Làm bài tập: 68; 69; 70 (SGK – 30)
99; 100; 101; 102; 103 (SBT – 17,18)
 
Gửi ý kiến

Tham gia thảo luận nhóm E-Learning Lâm Đồng

Kính chào quý thầy cô, quý anh chị, vừa qua Cục CNTT bộ GD&ĐT phát động cuộc thi Xây dựng hồ sơ thiết kế bài giảng E-Learning. Nếu quý thầy cô quan tâm, xin vui lòng đăng ký tham gia vào nhóm thảo luận này để cùng trao đổi
Google Groups
Đăng ký vào E-learning Lam Dong
Email:
Ghé thăm nhóm này