Website liên kết

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  DABONG.swf 22519207_1895704830748858_361568257257995455_n.jpg IMG20171030081206.jpg IMG20171030081140_1.jpg IMG20171030081119.jpg IMG20171030080952.jpg Tieng_anh_lop_6_bai_2_phan_tu_vung__3_thang_lam_chu_tieng_anh.flv Tieng_Anh_lop_6_bai_1.flv Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv Hty.swf IMG_20170906_091339.jpg IMG_20170906_090928.jpg Copy_of_IMG_20170906_090928_1.jpg IMG_20170906_091346.jpg IMG_20170906_061948.jpg 21314454_835915139910128_4050786871632839469_n.jpg E7__Unit_2__A4.flv E7__Unit_1__B1.flv

  Thành viên trực tuyến

  3 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tư liệu giáo dục Lâm Đồng.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  de kiem tra tieng anh 7 so 4

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Thùy Dương
  Ngày gửi: 08h:26' 24-04-2016
  Dung lượng: 792.0 KB
  Số lượt tải: 156
  Số lượt thích: 0 người
  Dahuoai Departure of Education THE FOURTH TEST ON ENGLISH
  Madaguoi Junior High School School year: 2015 -2016
  Candidate’s name: ENGLISH 7 – Time allowed: 45 minutes
  Class: 7 ..... Date: ........................................

  Mark
  Teacher’s Comments
  Edited by
  
  
  
  
  
  I. LISTENING
  A. Listen and select the correct option: (1.5 pts)
  1 Ba had an awful ________________.
  headache B. stomachache C. toothache
  2. Last night, he had rice, fish and soup __________ dinner.
  A. in B. with C. for
  3. His parents didn’t eat __________ and they are all right.
  A. spinach B. chicken C. cabbage
  4. The doctor says that the spinach caused the __________.
  A. problem B. amount C. product
  5. He did not wash the spinach _______________.
  A. probably B. skillfully C. carefully
  6. The ___________ can make you sick.
  A. spinach B. dirt C. farm
  B. Listen and complete the passage: (1.0 pt)
  When going (1) _____________ in the sea, remember to follow the following guide: It’s better to take a lifebuoy with you. You may need it when you have trouble. Remember to swim with (2) ___________. You may need their help. You should carefully listen to the lifeguards. You should not (3) _________ too far away from the seashore or play in the deep water. You must not swim when the (4) ____________ flag is flying.
  II. USE OF ENGLISH
  A. Choose the best option A, B or C: (2.0 pts)
  1. He isn’t good at volleyball. He plays it __________________________ .
  A. badly B. well C. bad
  2. Most of the world’s surface is ___________________ .
  A. land B. water C. forest
  3. A pearl diver __________________________ stay underwater for longer than two minutes.
  A. could B. can’t C. couldn’t
  4. I prefer taking part in sports _____________________ watching TV .
  A. to B. for C. with
  5. What kinds of ____________________ do you like ? – I like volleyball.
  A film B. sport C. food
  6. ___________ ? - That `s OK.
  A. How about B. Let`s C. Shall we
  7. You ought _________ to the dentist.
  A. goes B. go C. to go
  8. Milk is good ___________ your health.
  A. to B. for C. on
  B. Choose the word that has the underlined part pronounced differently: (0.5 pts)
  1. A. chopstick B. stomach C. spinach
  2. A. type B. fry C. happy
  III. READING
  Read the passage bellow
  Nowadays, televition become very popular. Both old and young people enjoy watching it very much. TV programs attract millions of viewers all around the world. In addition to the news, television stations also broadcast many interesting programs such as sports, music, cartoon, wild life, popular sciences, reports, contests, movies, ect …. At present, people can enjoy a live program on TV. Live program helps us see events at the same time as they are happening. In our country, we often watch live TV programs of important events and international football matches.
  - attract (v) thu hút
  in addition to thêm vào
  broadcast (v) phát ( các chương trình phát thanh hoặc truyền hình)
  live program (n) chương trình truyền hình trực tiếp
  A. Answer the questions: (1.0 pt)
  1. Who enjoy watching television ?
  ___________________________________________________________________________
  2. What program helps us see events at the same time as they are happening ?
  ____________________________________________________________________________
  B. Choose true (T) or false (F) for each sentence below: (1.5 pts)
  1. ___ TV programs attract millions of viewers all around the world.
  2. ___ Many interesting programs are broadcasted by television station.
  3. ___ At present, people cannot watch live program on TV.
   
  Gửi ý kiến

  Tham gia thảo luận nhóm E-Learning Lâm Đồng

  Kính chào quý thầy cô, quý anh chị, vừa qua Cục CNTT bộ GD&ĐT phát động cuộc thi Xây dựng hồ sơ thiết kế bài giảng E-Learning. Nếu quý thầy cô quan tâm, xin vui lòng đăng ký tham gia vào nhóm thảo luận này để cùng trao đổi
  Google Groups
  Đăng ký vào E-learning Lam Dong
  Email:
  Ghé thăm nhóm này