Website liên kết

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thinghiem1.swf Thinghiem2.swf Hinh.swf Hinh.swf Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv DSC_2848.jpg DSC_2853_1.jpg DSC_2849.jpg DSC_2841.jpg DSC_2840.jpg 20170825_142414.jpg 20170825_142303.jpg 20170825_142642.jpg 20170825_143116.jpg 20170825_143626.jpg 20170825_142642.jpg 20180126_153735.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tư liệu giáo dục Lâm Đồng.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Kiểm tra 1 tiết

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đặng Thị Hải Yến
  Ngày gửi: 15h:26' 09-12-2018
  Dung lượng: 35.0 KB
  Số lượt tải: 126
  Số lượt thích: 0 người
  Hoa Nam Secondary School THE FIRST TEST FOR GRADE 7
  Name:_______________________________ TIME: 45 MINUTES
  Class: 7A_____ School year: 2017 – 2018
  Code: 701

  Marks
  Teacher’s remarks!
  
  
  A. LISTENING: 2.5ms
  Part 1: Listen and answer to each sentence by choosing the A, B or C (1.25ms)
  Example:
  1. A. Yes, please. 2. A. Yes, I have. 3. A. You’re welcome
  B. That’s right. B. To the bank. B. Nice to meet you, too
  C. No, thanks. C. Fine, thanks. C. How do you do?

  4. A. How do you do? 5. A. Yes, it’s. 6. A. Nice to meet you.
  B. Yes, I do. B. Yes, thanks. B. Have a nice day.
  C. That’s right. C. Fine, thanks. C. Is it?

  Part 2: Listen. Then cicle the telephone numbers you hear (1.25ms)
  Example:
  1. A. 313557 2. A. 743678 3. A. 01 800 7689
  B. 313597 B. 743670 B. 01 808 7680
  C. 313567 C. 743870 C. 01 808 7688

  4. A. 0509 23092 5. A. 0457 64332 6. A. 041 914 5389
  B. 0519 23092 B. 0457 64323 B. 041 904 5308
  C. 0505 23092 C. 0457 64232 C. 041 940 5388

  B. USE OF ENGLISH: 2.5ms
  Part 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others: (0.5m)

  Example:
  0. A. teacher B. school C. chicken

  1. A. books B. schools C. doctors
  2. A. dryer B. sorry C. happy

  Part 2: Choose the correct answer: (2ms)
  Example:
  0. I am _____________ class 7A.
  A. on B. in C. at

  1. Her full name is Pham Thi Oanh. So her____________name is Thi. B. family B. first C. middle
  2. He grows vegetables and raises cattle on the farm in the countryside. He is a/ an_____________. A. teacher B. farmer C. engineer
  3. Mr John: Which is the ___________apartment: number 27, number 29 or number 40?
  Nhat: Number 27. A. good B. better C. best
  4. I live ___________24B Dinh Tien Hoang street. A. in B. on C. at
  5. Linh: _________ is your birthday?.
  Nga: It’s on May, 5th. A. When B. What C. How
  6. Ha Noi is a big city, but it is _____________ than Ho Chi Minh city. A. small B. smaller C. the smallest
  7. In Vietnam, December is the ________________ month of the year.
  A. twelfth B. twentieth C. twelveth
  8. We________________ at 7.30 a.m tomorrow.
  A. will meet B. meet C. is meeting

  C. READING: 2.5ms
  Part 1: Read the text. Then complete this invitation card to Tam’s party (1m)
  Tam lives at 11 Tran Phu street. His telephone number is 8 533 249. This Sunday, October 6th, will be his thirteenth birthday. He will invite some of his classmates to the party. The party will start at four o’clock and finish at seven in the evening. He hopes his friends will come and join the fun.


  Dear Lan,
  I am having a birthday party on (a)___________________________.
  The party will be at my house at (b)____________________________
  from (c)_____________________ to (d) _______________________ .
  I hope you will come and join the fun
  Love,
  Tam Tel: 8 533 249  Part 2: Read the passage carefully. Then answer the questions (1.5ms)
  His name is Ninh Ngoc Lam. He will be 13 on Sunday, September 27th. He is from Hoa Bac but he is a new student in class 7A3 of Hoa Nam Junior school. Now, He lives with his uncle in a small house in Hoa Nam and he often visits his parents on the weekends. His uncle is a farmer, he is very busy with his work. Lam always helps his uncle with
   
  Gửi ý kiến

  Tham gia thảo luận nhóm E-Learning Lâm Đồng

  Kính chào quý thầy cô, quý anh chị, vừa qua Cục CNTT bộ GD&ĐT phát động cuộc thi Xây dựng hồ sơ thiết kế bài giảng E-Learning. Nếu quý thầy cô quan tâm, xin vui lòng đăng ký tham gia vào nhóm thảo luận này để cùng trao đổi
  Google Groups
  Đăng ký vào E-learning Lam Dong
  Email:
  Ghé thăm nhóm này