Website liên kết

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  FILE_NGHE_LOP_4_HKII_17__18.mp3 FILE_NGHE_HK2_LOP_5_SMART_START_2017__2018.mp3 Thinghiem1.swf Thinghiem2.swf Hinh.swf Hinh.swf Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv DSC_2848.jpg DSC_2853_1.jpg DSC_2849.jpg DSC_2841.jpg DSC_2840.jpg 20170825_142414.jpg 20170825_142303.jpg 20170825_142642.jpg 20170825_143116.jpg 20170825_143626.jpg 20170825_142642.jpg

  Thành viên trực tuyến

  3 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tư liệu giáo dục Lâm Đồng.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  LUYỆN THI LỚP 10 CÓ KEY_2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: ST
  Người gửi: Mai Đức Tâm (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:41' 10-04-2011
  Dung lượng: 58.0 KB
  Số lượt tải: 339
  Số lượt thích: 0 người
  Đề số 2
  I - Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. (0,2)
  1. A. claimed B. warned C. occurred D. existed
  2. A. health B. appear C. ready D. heavy
  3. A. tidal B. sight C. mineral D. describe
  4. A. though B. throw C. through D. thought
  5. A. thunder B. erupt C. trust D. pull
  II – Choose the best answer from the four options given (marked A, B,C, or D) to complete each sentence. (0,2)
  6. I can’t understand the French visitors. I wish I________French.
  A. knew B. will know C. know D. have known
  7. The church________about 100 years ago.
  A. is built B. was built C. will be built D. has been built
  8. People in Israel are going to celebrate their festival________is called Passover.
  A. whose B.who C. which D. where
  9. ________I was really tired , I couldn’t sleep.
  A. Even though B. So C. Therefore D. Because of
  10. Lan is very tired. ________, she has to finish her assignment before going to bed.
  A. Although B. So C. Therefore D. However
  11. I suggest________some money for poor children.
  A. raise B. to raise C. raised D. raising
  12. She asked me if I________a laptop computer the following day.
  A.buy B. will buy C. bought D. would buy
  13. I ________telephone her if I knew her number.
  A. would B. have to C. will D. shall
  14. Honda motorbikes________in Viet Nam.
  A. produce B. will produce C. are produced D. would be produced
  15. We have learnt English________2001.
  A. for B. since C. in D. during
  16. We________already________Huong Pagoda.
  A. were…seeing B. have…seen C. are…seeing D. will…see
  17. All the houses in the area________immediately.
  A. has to rebuilt B. had to rebuild C. have to be rebuilt D. have to rebuild
  18. If he________soon, he might miss the train.
  A. isn’t coming B. doesn’t come C. won’t come D. didn’t come
  19. Mr. Long said that he________in Ho Chi Minh City.
  A. lived B. is living C. has lived D. will live
  20. Your sister works in a foreign company, ________she?
  A.isn’t B. didn’t C.wasn’t D. doesn’t
  III- Identify the underlined word/ phrase (A or B,C,D) that needs correcting to become an exact one. (0,2)
  21. My sister enjoys read about wild animals and natural mysteries.
  A B C D
  22. Mr. Thach who sing English songs very well is my teacher of English.
  A B C D
  23. My father asked us not to spending too much time playing computer games.
  A B C D
  24. Ba can play the piano better more than his friends can.
  A B C D
  25. We can save nature resources by using solar energy.
  A B C D
  IV - Read the following passage, then choose the correct answer to questions 26 - 30. (0,2)
  Today, supermarkets are found in almost every large city in the world. But the first supermarket (26)_________opened only fifty years ago. It was opened in New York by a man named Michael Cullen.
  A supermarket is different (27)___________other types of stores in several ways. In supermarkets, goods are placed
  No_avatar

  Đề luyện thi của lớp này cũng khá là khó đấy nhỉ?

   

   

  Dự án iris garden mỹ đình

  Ruby City Long Biên

   

  Athena Fulland Nguyễn Xiển

  No_avatarf

  thuốc chữa bệnh hắc lào đông bích, bài thuốc trị hắc lào dứt điểm tận gốc

  Loại thuốc trị bệnh trĩ tốt nhất hiện nay

   
  Gửi ý kiến

  Tham gia thảo luận nhóm E-Learning Lâm Đồng

  Kính chào quý thầy cô, quý anh chị, vừa qua Cục CNTT bộ GD&ĐT phát động cuộc thi Xây dựng hồ sơ thiết kế bài giảng E-Learning. Nếu quý thầy cô quan tâm, xin vui lòng đăng ký tham gia vào nhóm thảo luận này để cùng trao đổi
  Google Groups
  Đăng ký vào E-learning Lam Dong
  Email:
  Ghé thăm nhóm này