Chào mừng quý vị đến với Thư viện tư liệu giáo dục Lâm Đồng.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Unit 6. Places

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thùy Dương
Ngày gửi: 16h:30' 21-11-2017
Dung lượng: 5.6 MB
Số lượt tải: 87
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class
Teacher: Thuy Duong Class: 6A
The previous lesson
1. Where is the tree?
- It’s to the left of the house.
3. Where are the mountains?
- They’re behind the trees.
2. Where are the flowers?
- They’re to the left of the house.
Answer the questions
The previous lesson
Listen and choose:
4. Which is Ba’s house?
5. Which is Tuan’s house?
A
B
B
A
B
A
B
Thursday, November 16th, 2017
Unit 6: PLACES
Lesson 6: Around the house (C3,4)
Unit 6: C3,4
I. Vocabulary:
- photocopy store (n)
- bakery (n)
- movie theater (n)
- drugstore (n)
- police station (n)
- toystore (n)
- opposite (prep)
- between (prep)
The bakery is opposite the toystore.
The movie theater is between the bakery and the drugstore.
Unit 6: C3,4
I. Vocabulary:
- photocopy store (n): tiệm phô-tô-cóp-py
- bakery (n): tiệm bánh mì
- movie theater (n): rạp chiếu phim
- drugstore (n): hiệu thuốc tây
- police station (n): đồn cảnh sát
- toystore (n): cửa hàng đồ chơi
- opposite (prep): đối diện
- between (prep): ở giữa
Unit 6: C3,4
I. Vocabulary: Matching
1
2
3
4
5
6
photocopy store
bakery
movie theater
drugstore
police station
toystore
Unit 6: C3,4
II. Listen and guess True (T) or (F):
1. The photocopy store is next to the bakery.
2. The restaurant is between the bakery and the drugstore.
3. The toystore is to the left of the bookstore.
4. The children are in the bookstore.
T
T
F
F
* Read and check:
The photocopy store is next to the bakery.
The movie theater is between the bakery and the drugstore.
The restaurant is opposite the drugstore.
The police station is next to the restaurant.
The toystore is between the police station and the bookstore.
The children are in the bookstore.
Unit 6: C3,4
* Model sentence:
Where is the bakery?
- It’s opposite the toystore.
- It’s between the photocopy store and the movie theater.
Example:
Form:
- Where is the ………?
It’s opposite………………….
between…………. and …………….
- Where are the………?
They’re ……………………….
Unit 6: C3,4
III: Ask and answer:
photocopy store bakery drugstore
movie theater police station toystore
Where is the ………?
It’s opposite the……… between the……and the ….
next to the…….
1
2
3
8
9
4
7
6
5
A
B
Play game:
LUCKY NUMBERS
Lucky Number
Lucky Numbers
Lucky Number
Where is the photocopy store?
It’s next to the bakery
Where is the drugstore?
It’s opposite the restaurant
Where is the police station?
It’s next to the restaurant.
Where is the bakery?
It’s next to the photocopy store.
Where is the movie theater?
It’s between the bakery and the drugstore.
Where is the toystore?
It’s between the police station and the bookstore.
Play a guessing game
No. That’s wrong.
Yes. That’s right.
It’s the police station.
It’s opposite the movie theater. What is it?
It’s the bakery.
Play a guessing game
It’s . . . . . the . . . What’s it?
No. That’s wrong.
Yes, That’s right.
It’s. . . . .
It’s opposite the bakery.
It’s between the bakery and the drugstore.
It’s next to the bakery.
It’s opposite the bookstore.
It’s next to the movie theater.
Play a guessing game
It’s opposite the bakery.
It’s between the bakery and the drugstore.
It’s next to the bakery.
It’s opposite the bookstore.
It’s next to the movie theater.
1
2
3
4
5
Unit 6: C3,4
IV: Production:
* About you:
Answer the questions
a) What is in front of your house?
b) What is behind your house?
c) What is opposite your house?
* Remember
Unit 6: C3,4
IV: Production:
Unit 6: C3,4
V: Homework:
1. Learn by heart vocabulary and structure.
2. Do exercise 2 page 64 in workbook.
3. Review all contents from unit 4 to unit 6.
 
Gửi ý kiến

Tham gia thảo luận nhóm E-Learning Lâm Đồng

Kính chào quý thầy cô, quý anh chị, vừa qua Cục CNTT bộ GD&ĐT phát động cuộc thi Xây dựng hồ sơ thiết kế bài giảng E-Learning. Nếu quý thầy cô quan tâm, xin vui lòng đăng ký tham gia vào nhóm thảo luận này để cùng trao đổi
Google Groups
Đăng ký vào E-learning Lam Dong
Email:
Ghé thăm nhóm này