Chào mừng quý vị đến với Thư viện tư liệu giáo dục Lâm Đồng.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

kế hoạch phòng chống ma túy

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thúy
Ngày gửi: 15h:15' 22-06-2017
Dung lượng: 42.5 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐẠ HUOAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS XÃ MAĐAGUÔI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /KH-THCSMĐG Xã Mađaguôi, ngày tháng năm 2017


KẾ HOẠCH
Triển khai công tác phòng, chống ma túy năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-PGDĐT ngày 20/6/2017 của Phòng GD&ĐT Đạ Huoai về Triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống Ma túy năm 2017 và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6/2017, Trường THCS xã Mađaguôi xây dựng kế hoạch triển khai công tác phòng, chống ma túy năm 2017 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích.
- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn thể CB-GV-NV và HS về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tác hại của tệ nạn ma túy để tự phòng ngừa và tích cực tham gia phòng, chống, góp phần làm giảm tệ nạn ma túy trong đời sống xã hội.
- Tăng cường hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy tại trường học. Giáo dục học sinh hiểu biết về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy, tập trung ngăn chặn, không để tệ nạn ma túy xâm nhập vào trường học, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong và ngoài nhà trường.
- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, công an xã trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy.
- Kiểm soát, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả tệ nạn ma túy xâm nhập vào trường học. Đảm bảo 100% CB-GV-NV và HS không bị tác động bởi ma túy.
2. Yêu cầu.
Tăng cường các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các tầng lớp nhân dân, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc phòng, chống ma tuý và các tệ nạn xã hội.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Công tác tuyên truyền.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể, hoạt động ngoại khóa, HĐNGLL, trong các tiết học đạo đức, GDCD để tuyên truyền, tích hợp giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy, tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh và phụ huynh gương mẫu chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; phối hợp với các đoàn thể trong và ngoài nhà trường tổ chức các chuyên đề sinh hoạt nói về chủ đề phòng, chống tệ ma túy.
- Tăng cường công tác giáo dục, phối hợp với gia đình, phụ huynh học sinh trong công tác quản lý; kiên quyết không để ma túy xâm nhập vào trường học gây mất trật tự, an toàn trong nhà trường.
- Tham gia tuyên truyền, các buổi lễ ra quân, cổ động trong Tháng phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6/2017.
- Thành lập, kiện toàn các đội xung kích, thanh niên, thiếu niên tình nguyện trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy tại đơn vị trường học.
2. Công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy.
- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an triển khai thực hiện Kế hoạch liên tịch số 01/KHPH-PGDĐT-CAH ngày 25/02/2016 của Phòng GD&ĐT và Công an huyện V/v Thực hiện quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đạ Huoai; chủ động phối hợp, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy bằng nhiều hình thức; tham gia công tác quản lý, giáo dục đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình theo nội dung tại Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v phê duyệt Đề án cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
- Tư vấn giúp đỡ những người nghiện ma túy đã hoàn lương; giúp đỡ, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, người bị nhiễm HIV/AIDS.
- Kịp thời phát hiện, tố giác với cơ quan chức năng những điểm trồng cây có chứa chất ma túy, nhất là cây cần sa, cây thuốc phiện. Quán triệt và phát động toàn thể đội ngũ cán bộ, viên chức, học sinh tham gia phòng ngừa, phát hiện người nghiện ma túy và tố
 
Gửi ý kiến

Tham gia thảo luận nhóm E-Learning Lâm Đồng

Kính chào quý thầy cô, quý anh chị, vừa qua Cục CNTT bộ GD&ĐT phát động cuộc thi Xây dựng hồ sơ thiết kế bài giảng E-Learning. Nếu quý thầy cô quan tâm, xin vui lòng đăng ký tham gia vào nhóm thảo luận này để cùng trao đổi
Google Groups
Đăng ký vào E-learning Lam Dong
Email:
Ghé thăm nhóm này