Chào mừng quý vị đến với Thư viện tư liệu giáo dục Lâm Đồng.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Kế hoạch thi KSCL đầu năm 2-17-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Quang Hiep (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:23' 06-09-2017
Dung lượng: 40.0 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG
------------------------
Số: 12/KHCM-THCS-ĐL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----------------------
Đạ Long, ngày 06 tháng 09 năm 2017.


KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
ĐẦU NĂM- NĂM HỌC 2017-2018

- Căn cứ kế hoạch số /KH-PGDĐT ngày / /2017 của phòng GD&ĐT về việc tổ chức thi khảo sát chất lượng đầu năm 2017-2018;
- Căn cứ kế hoạch tháng 08 và tháng 09 của nhà trường. Nay bộ phận chuyên môn lập kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm của năm học 2017-2018 như sau:
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Kỳ kiểm tra này mục đích khảo sát việc học tập của học sinh; đánh giá được kết quả học tập của học sinh đầu năm học, từ đó nhà trường và giáo viên sẽ có kế hoạch cụ thể nâng cao chất lượng giáo dục trong năm học 2017-2018.
Nắm chắc tình hình chất lượng thực chất các bộ môn để có biện pháp quản lý - chỉ đạo, tổ chức hoạt động dạy - học và sinh hoạt chuyên môn phù hợp. Tiếp tục phân loại đối tượng học sinh để có kế hoạch bồi dưỡng, phụ đạo hợp lý, thực hiện củng cố và nâng cao chất lượng giảng dạy, giúp học sinh đạt kết quả học tập tốt.
II/ NỘI DUNG
1/ Thời gian
- Tuần 4 từ ngày 11/9/2017 đến ngày 16/9/2017 khảo sát tất cả các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa (khối 7,8,9); riêng môn khối 6 chỉ tổ chức khảo sát hai bộ môn Văn, Toán.
- Tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng các môn các môn Văn, Toán, Anh khối 7,8,9 theo kế hoạch của PGD.
2/ Nội dung và hình thức ra đề khảo sát chất lượng
- Khối 7,8,9 GVBM ra đề gồm nội dung kiến thức cơ bản của năm học trước và nội dung kiến thức của 4 tuần đầu năm học.
- Thời gian làm bài 15’.
- Cấu trúc đề: GVBM ra đề theo hình thực tự luận, những bài tập nhỏ. Không ra theo hình thức trắc nghiệm.
- Đối với các môn Văn, Toán, Anh theo cấu trúc đề của phòng GD&ĐT.

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1/ Đối với GVBM
- Tuần 3 GV ra đề, nộp đề cho TTCM phê duyệt vào ngày 09/09/2017.
- Tuần 4 GVBM tự tổ chức kiểm tra theo tiết học trên thời khóa biểu. Môn nào gặp khó khăn yêu cầu báo cáo BGH để khắc phục.
- Tổ chức kiểm tra xong tiến hành chấm và thống kê điểm theo mẫu của văn thư và nộp bảng thống kê cho TTCM.
- Tham gia coi và chấm khảo sát chất lượng các môn thi theo đề của PGD khi nhà trường yêu cầu.
2/ Đối với tổ trưởng chuyên môn
- TTCM tổng hợp các bộ môn đã thi và thống kê điểm theo mẫu của văn thư, nộp cho Đ/c Linh và Đ/c Hiệp qua mail vào lúc lúc 8h ngày 21/09/2017.
- TTCM nộp thống kê bộ môn theo đề phòng, nộp về bộ phận chuyên môn, văn thư tổng hợp vào ngày 22/09/2017.
3/ Đối với nhà trường
- Chuẩn bị cơ sở vật chất và các ấn phẩm cần thiết để phục vụ khảo sát chất lượng đầu năm.
- Bộ phận văn thư sẽ in sao đề chu đáo và đúng thời gian.
- Các môn thi còn lại theo kế hoạch của PGD.
- Báo cáo PGD các số liệu đúng theo yêu cầu.
IV. CHẾ ĐỘ
     - Ban tổ chức thi và giáo viên ra đề thi, coi thi, chấm thi hưởng phụ cấp theo qui chế chi tiêu nội bộ.
Trên đây là kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm năm học 2017-2018 của trường THCS Đạ Long. Đề nghị các TTCM, GVBM triển khai và thực hiện theo đúng kế hoạch chuyên môn đề ra.


Nơi nhận:
HT: (b/c);
TCM: (t/h);
Lưu CM.

DUYỆT CỦA HIÊU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Phan Quang Hiệp
 
Gửi ý kiến

Tham gia thảo luận nhóm E-Learning Lâm Đồng

Kính chào quý thầy cô, quý anh chị, vừa qua Cục CNTT bộ GD&ĐT phát động cuộc thi Xây dựng hồ sơ thiết kế bài giảng E-Learning. Nếu quý thầy cô quan tâm, xin vui lòng đăng ký tham gia vào nhóm thảo luận này để cùng trao đổi
Google Groups
Đăng ký vào E-learning Lam Dong
Email:
Ghé thăm nhóm này