Chào mừng quý vị đến với Thư viện tư liệu giáo dục Lâm Đồng.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Unit 1. Back to school

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Vu Thinh
Người gửi: Vũ Trần Diệu Thảo
Ngày gửi: 10h:20' 01-11-2017
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 28
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our lesson
Class : 7 A
Where is Hoa from?
Who`s a milionaire?
B. She is from Hue
B. She is from Hue
D. She from Hue
C. She is from Ha Noi
A. I am from Hue
50:50
Where do Hoa’s parents live ?
Who`s a milionaire?
C. They live in Hue
B. They live in Ha Noi
D. They lives in Hue
C. They live in Hue
A. They live on Hue
50:50
Which class is Hoa in?
Who`s a milionaire?
A. She is in class 7A
B. I am in class 7A
D. I am in class 6A
C. She is in class 6A
A. She is in class 7A
50:50
Hoa is staying with …………..
Who`s a milionaire?
B. her uncle and aunt
B. her uncle and aunt
D. her uncle.
C. her parents
A. her friends
50:50
Tuesday, August 29th 2011
Unit 1: BACK TO SCHOOL
Lesson 4: B (1, 2, 3) Names and addresses
Miss Lien : What’s your family name , Hoa?
Hoa : It’s Pham. My middle name is Thi.
Miss Lien : How old are you?
Hoa : I’m 13.
Miss Lien : Where do you live?
Hoa : 12 Tran Hung Dao street.
Miss Lien : Thank you, Hoa.
Dialogue:
How
family name
Unit 1: BACK TO SCHOOL
Lesson 4: B 1, 2, 3 Names and addresses
Where
What
middle name
Pham Thi Hoa 12 Tran Hung Dao Street
Family name (n)
Middle name (n)
Address (n)
Tên đệm
Họ
Địa chỉ
1. New words:
Unit 1 / Lesson 4: B1, 2, 3
2. Answer:
a. Who is Hoa talking to?
b. What is Hoa’s family name?
c. What is her middle name?
d. Where does she live?
* Hoa talking to Miss Lien.
* It’s Pham.
* Her middle name is Thi.
* She lives at 12 Tran Hung Dao street.
Question words:
What
Where
How
Who
who
Which
Where
Where
How

Full name: Pham Thi Lan
Age : 16
Address : Ha Noi
1. What’s her first name?
Her first name is Lan.
2. What’s her family name?
Her family name is Pham.
3. How old is she?
She is sixteen years old.
4. Where does she live?
She lives in Ha Noi.

Full name: Nguyen Van Nam
Age : 14
Address : 28 Yen Hoa street

Full name: Le Bao Ngoc
Age : 17
Address :5 Yen Thinh Street

Full name: Tran Thi Lan
Age : 13
Address :7 Yen Ninh Street

Full name: Vo Quang Huy
Age : 15
Address :8 Tran Phu street
Group 1
Group 2
Group 3
Group 4
What’s your name?
My name is Lan
How old are you ?
I am 13 years old
Which class are you in ?
I am in class 7A
Where do you live ?
I live at 7 Yen Ninh Street
Lan
13
7A
7 Yen Ninh street
Homework:
Learn new words by heart.
Practice the dialogue.
Do exercise 5, 6, (student books).
Prepare next lesson B 4, 5.
On/in/at:
She lives ………..Hoan Kiem Street.
He is waiting for you ………the bus – stop No 1.
We live ………..Yen Bai City.
They have a house ………….Ho Chi Minh City.
Mary lives with her parents …… 39 Yen Ninh Road.
Hoa doesn’t live …..Hue now. She is staying with her aunt and
uncle ………….Tran Hung Dao Street, Ha Noi city.
Hỏi và trả lời về khoảng cách
How long does it take (you) from ….to…..?
It takes fifteen minutes. [mini:t]
It takes an hour.
It takes half an hour. [`auə]
It’s about ………………hours.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


Tham gia thảo luận nhóm E-Learning Lâm Đồng

Kính chào quý thầy cô, quý anh chị, vừa qua Cục CNTT bộ GD&ĐT phát động cuộc thi Xây dựng hồ sơ thiết kế bài giảng E-Learning. Nếu quý thầy cô quan tâm, xin vui lòng đăng ký tham gia vào nhóm thảo luận này để cùng trao đổi
Google Groups
Đăng ký vào E-learning Lam Dong
Email:
Ghé thăm nhóm này