Website liên kết

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thinghiem1.swf Thinghiem2.swf Hinh.swf Hinh.swf Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv DSC_2848.jpg DSC_2853_1.jpg DSC_2849.jpg DSC_2841.jpg DSC_2840.jpg 20170825_142414.jpg 20170825_142303.jpg 20170825_142642.jpg 20170825_143116.jpg 20170825_143626.jpg 20170825_142642.jpg 20180126_153735.jpg

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tư liệu giáo dục Lâm Đồng.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  THỜI KHÓA BIEU CHINH SUA HK 2 AP DUNG 1/1/2019

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Văn Thái
  Ngày gửi: 20h:01' 27-12-2018
  Dung lượng: 7.9 KB
  Số lượt tải: 24
  Số lượt thích: 0 người
  Trường THCS Đà Loan
  THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018 - 2019
  ÁP DỤNG TỪ 01/01/2019 CHỈNH SỬA THỨ SÁU 28 THÁNG 12
  Thứ Tiết 9A1 9A2 9A3 9A4 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 8A1 8A2 8A3 8A4 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6
  Thứ 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Văn-C Loan Sinh-C Huế Lý-C Diễm Văn-C Sâm Địa-C Trang CN-C Dung Anh-C Hạnh Tin-T Huy Toán-T Sóng Anh-C Trúc
  2 Văn-C Nguyên Sử-C Hường Lý-C Yến Hóa-C Thân Toán-C Thắm Tin-T Thái Tin-T Nguyên Sinh-C Tiến TD-T Them Địa-C Trang Văn-C Sâm Toán-T Sóng Anh-C Hạnh Lý-C Diễm Toán - C Uyên CN-C Dung Anh-C Trúc Tin-T Huy Sinh-T Hiệp
  3 Lý-C Yến Văn-C Hương Sử-C Hường Anh-C Vân Tin-T Thái TD-T Them Sinh-C Tiến Tin-T Nguyên Toán C Trâm Nhạc-T Đom Toán-T Quân Văn-C Bền Lý-C Yến Anh-C Trúc Anh-C Hạnh Văn-C Loan Toán-T Sóng Sinh-T Hiệp TD-T Thành
  4 Toán C Trâm Toán-C Thắm Văn-C Hương Toán-T Quân Anh-C Trúc Địa-T Thanh Văn-C Hạnh Sử-C Hiền Anh-C Vân Toán-T Quân Nhạc-T Đom Văn-C Bền Toán-T Trung GDCD-C Trang TD-T Hiếu Văn-C Loan Lý-C Diễm TD-T Thành Lý-C Tuyền
  5 Sử-C Hường Anh-C Vân Toán-T Quân Tin-T Nguyên Địa-T Thanh Toán-C Thắm Văn-C Hạnh Toán C Trâm Sử-C Hiền Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  Thứ 3 1 Sử-C Hường CN-C Tuyền Hóa-C Thân Lý-C Yến Nhạc-T Đom Anh-C Vân Toán - C Uyên Toán C Trâm Văn-C Hạnh Hóa-C Thân Văn-C Sâm Văn-C Bền Anh-C Hạnh Anh-C Trúc Sinh-C Tiến Toán-T Sóng Văn-C Hạnh Lý-C Tuyền MT-C Phương
  2 Nhạc-T Đom Hóa-T Thanh Sử-C Hường CN-C Tuyền CN-C Thân Sử-C Hiền Anh-C Vân Văn-C Hạnh Toán C Trâm Anh-C Hạnh Sử-C Hường Toán-T Sóng Toán-T Trung Văn-C Bền MT-C Phương Lý-C Tuyền Sinh-C Tiến CN-C Dung Anh-C Trúc
  3 Toán C Trâm TD-T Hiếu Anh-C Vân Sử-C Hường Anh-C Trúc CN-C Dung Địa-T Thanh Văn-C Hạnh Sinh-C Tiến Sử-C Hường Hóa-C Thân Địa-C Trang GDCD-C Hương Toán-T Trung Anh-C Hạnh TD-T Thành CN-C Dung Anh-C Trúc Văn-C Loan
  4 Địa-C Trang Văn-C Hương TD-T Hiếu Văn-C Sâm Lý-C Diễm MT-C Phương CN-C Dung Anh-C Vân Sử-C Hiền GDCD-C Hương Anh-C Hạnh Hóa-C Thân Địa-C Trang CN-C Dung Văn-C Bền Sinh-C Tiến TD-T Thành Toán-T Sóng Văn-C Loan
  5 Anh-C Trúc Địa-C Trang Văn-C Hương Anh-C Vân MT-C Phương Lý-C Diễm Sử-C Hiền Địa-T Thanh CN-C Dung TD-T Thành Địa-C Trang GDCD-C Hương Tin-T Thái Sinh-C Tiến Văn-C Bền Văn-C Loan Toán-T Sóng Sử-C Hường Toán-T Trung
  Thứ 4 1 Sinh-C Huế Hóa-T Thanh Địa-C Trang Tin-T Nguyên TD-T Them Văn-C Nguyên Toán - C Uyên Toán C Trâm Anh-C Vân Văn-C Loan Tin-T Thái Địa-C Trang Hóa-C Thân Nhạc-T Đom Toán - C Uyên Anh-C Hạnh Anh-C Trúc Toán-T Sóng Toán-T Trung
  2 TD-T Them Toán-C Thắm Sinh-C Huế Địa-C Trang Anh-C Trúc Văn-C Nguyên Anh-C Vân Địa-T Thanh Tin-T Nguyên Văn-C Loan Hóa-C Thân Anh-C Hạnh Địa-C Trang Toán-T Trung Nhạc-T Đom MT-C Phương Toán-T Sóng Anh-C Trúc Tin-T Huy
  3 Toán C Trâm Tin-T Nguyên Văn-C Hương Sinh-C Huế Toán-C Thắm GDCD-C Trang Nhạc-T Đom TD-T Them Địa-T Thanh Anh-C Hạnh Lý-C Yến Tin-T Thái Toán-T Trung TD-C Phương Sinh-C Tiến Nhạc-T Đom MT-C Phương Địa-C Trang TD-T Thành
  4 Anh-C Trúc GDCD-C Trang Văn-C Hương Lý-C Yến Sinh-T Sơn Toán-C Thắm Tin-T Nguyên Nhạc-T Đom Toán C Trâm Lý-C Yến Toán-T Quân Toán-T Sóng Tin-T Thái Tin-T Huy Anh-C Hạnh Sinh-C Tiến Sử-C Hường Văn-C Loan Địa-C Trang
  5 HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL Toán-T Quân Anh-C Hạnh Nhạc-T Đom Sinh-T Sơn MT-C Phương Tin-T Huy Toán-T Sóng Sinh-C Tiến Văn-C Loan Sử-C Hường
  Thứ 5 1 Văn-C Nguyên Sử-C Hường Hóa-C Thân TD-T Hiếu Tin-T Thái TD-T Them Sinh-C Tiến Anh-C Vân Toán C Trâm CN-C Diễm Địa-C Trang Sinh-C Huế Anh-C Hạnh Sinh-C Tiến Văn-C Bền Toán-T Sóng GDCD-C Trang Văn-C Loan Toán-T Trung
  2 Sinh-C Huế Nhạc-T Đom Toán-T Quân Sử-C Hường CN-C Thân Anh-C Vân TD-T Them Toán C Trâm CN-C Dung Tin-T Thái GDCD-C Hương Anh-C Hạnh CN-C Diễm Toán-T Trung GDCD-C Trang CN-C Dung Toán-T Sóng MT-C Phương Văn-C Loan
  3 GDCD-C Trang Sinh-C Huế Anh-C Vân Toán-T Quân Văn-C Nguyên Nhạc-T Đom Sử-C Hiền CN-C Dung MT-C Phương HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL
  4 Hóa-T Thanh Lý-C Tuyền GDCD-C Trang Văn-C Sâm Văn-C Nguyên Sử-C Hiền MT-C Phương Văn-C Hạnh Anh-C Vân
  5 CN-C Tuyền Văn-C Hương Tin-T Nguyên Văn-C Sâm Địa-T Thanh Văn-C Nguyên Văn-C Hạnh MT-C Phương GDCD-C Trang
  Thứ 6 1 TD-T Them Tin-T Nguyên Nhạc-T Đom Sinh-C Huế Sinh-T Sơn Toán-C Thắm GDCD-C Trang Anh-C Vân Địa-T Thanh Sinh-C Huế Văn-C Sâm Sử-C Hiền Sinh-T Sơn Văn-C Bền Tin-T Huy Anh-C Hạnh Nhạc-T Đom Anh-C Trúc Sinh-T Hiệp
  2 Hóa-T Thanh Toán-C Thắm Tin-T Nguyên Nhạc-T Đom GDCD-C Trang Sinh-T Sơn Anh-C Vân TD-T Them Lý-C Diễm Địa-C Trang Văn-C Sâm Sinh-C Huế Nhạc-T Đom Sử-C Hiền Văn-C Bền Tin-T Huy Văn-C Hạnh Sinh-T Hiệp Văn-C Loan
  3 Tin-T Nguyên Lý-C Tuyền Sinh-C Huế GDCD-C Trang Toán-C Thắm Anh-C Vân Địa-T Thanh CN-C Dung Nhạc-T Đom Văn-C Loan Toán-T Quân Anh-C Hạnh Sử-C Hiền Tin-T Huy CN-C Dung Địa-C Trang Văn-C
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Tham gia thảo luận nhóm E-Learning Lâm Đồng

  Kính chào quý thầy cô, quý anh chị, vừa qua Cục CNTT bộ GD&ĐT phát động cuộc thi Xây dựng hồ sơ thiết kế bài giảng E-Learning. Nếu quý thầy cô quan tâm, xin vui lòng đăng ký tham gia vào nhóm thảo luận này để cùng trao đổi
  Google Groups
  Đăng ký vào E-learning Lam Dong
  Email:
  Ghé thăm nhóm này