Website liên kết

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_20200108_184112.jpg IMG_20200108_160649.jpg IMG_20200108_160717.jpg IMG_20200108_160731.jpg IMG_20200108_160819.jpg IMG_20200108_160838.jpg IMG_20200108_160920.jpg IMG_20200108_160912.jpg IMG_20200108_160935.jpg 4.jpg 16.jpg 7.jpg 1.jpg Vi_deo_khai_giang.flv Vi_deo_khai_giang.flv Trungthu1_500.jpg Trungthu2_500.jpg Trungthu_500.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tư liệu giáo dục Lâm Đồng.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Tiếng Anh 3 (thí điểm) Đề thi cuối kì 2 năm học 2018-2019

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Đức Hải
  Ngày gửi: 22h:50' 17-05-2019
  Dung lượng: 889.0 KB
  Số lượt tải: 564
  Số lượt thích: 0 người

  Dinh Lac Primary School
  Name :……………………………………
  Class:3A………………………………….
  
  FINAL TERM EXAMINATION
  I LEARN SMART START 3
  School year: 2018-2019

  
  Marks:


  Listening
  Reading
  Writing
  Speaking

  
  
  Q.1
  Q.2
  Q.3
  Q.4
  Q.5
  Q.6
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  PART I: LISTENING
  Question 1: Listen and draw lines (1pt)
  

  Question 2. Listen and write (1pt)

  five car big robots

  Hi, my name’s Vinh. I live in a big (0) house. There are (1)________ rooms in my house. There is one
  (2)___________ livingroom and two small bedrooms. There are six (3)____________in my bedroom. There is one (4) ___________ in the living room.
  
  
  
  PART II: READING
  Question 3: Read and tick ( the box (1pt)

  1.There’s a crosswalk 2.There’s a car
  Let’s hold hand Let’s go


  3.There’s a green light 4.There’s a red light
  Let’s stop Let’s stop
  Question 4: Read the text and choose the best answer. (2pts)
  Can you________ the lightning? Yes, I can.
  hear b. see c. eat
  Are you hot?
  Yes, I am. b. Yes, I am not c. No, I am.
  How’s the weather?
  It’s a sunny. b. It’s sunny. c. It` sun.
  Can I have some banana and _________?
  pencil b. ball. c. yogurt

  PART III: WRITING
  Question 5: Oder the words (2pts)
  are / you / Where / going ?
  ___________________________________________________________
  going / to / I’m / park / the.
  ___________________________________________________________
  the / Where’s / bookshop ?
  ___________________________________________________________
  on / It’s / street / Red.
  ___________________________________________________________

  Question 6: Read a story. Choose a word from the box. Write. (2pts)  NICE WEEKEND

  Hello, my name’s Tom. Today is Sunday. I’m (1)___________ at the

  bookshop. Nick is (2)____________ at the lake. Kim is

  (3)____________ at the supermarket. Lucy is (4)____________ at the ice

  cream shop. Have a nice weekend!

  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA LỚP 3:


  Kỹ năng
  Nhiệm vụ đánh giá/ kiến thức cần đánh giá
  Mức/ điểm
  Tổng số câu, số điểm
  
  
  
  M1
  M2
  M3
  M4
  
  
  

  Nghe
  Listen and draw line

  2

  0,25đ
  2

  0,25đ
  
  
  


  8 câu
  2 điểm

  
  
  Listen and write
  1

  0,25đ
  2

  0,25đ
  1

  0,25đ
  
  
  
  


  Đọc


  Look and read. Put a tick () or a cross (x) in the box
  
   2

  0,25đ
   2

  0,25đ
  
    8 câu
  3 điểm
  
  
  Read the text and choose the best answer
  
   2

  0,5đ
   2

  0,5đ
  
  
  
  

  Viết

  Oder the words
  
  
  2

  0,5đ
  2

  0,5đ
  
  8 câu
  4 điểm

  
  
  Read a story. Choose a word from the box. Write
  
  
  2

  0,5đ
  2

  0,5đ
  
  
  

  Nói


  Answer the questions
  1

  0,25đ
  1

  0,25đ
  1

  0,25đ
  1

  0,25đ
  4câu
  1 điểm

  
  
  ANSWER KEYS
  FINAL TERM EXAMINATION – I-LEARN SMART START 3
  School year: 2018 - 2019

  PART I. LISTENING
  Question 1. Listen and draw line (1pt)

  

  Question 2. Listen and write (1pt)
  five
  big
  robots
  car
  PART II. READING
  Question 3: Look and read. Put a tick (()or a cross (() in the box (1pt)
  1. ( 2. ( 3. ( 4. (

  Question 4. Read the text and choose the best answer (2pts)
  b
  a
  b
  c
   
  Gửi ý kiến

  Tham gia thảo luận nhóm E-Learning Lâm Đồng

  Kính chào quý thầy cô, quý anh chị, vừa qua Cục CNTT bộ GD&ĐT phát động cuộc thi Xây dựng hồ sơ thiết kế bài giảng E-Learning. Nếu quý thầy cô quan tâm, xin vui lòng đăng ký tham gia vào nhóm thảo luận này để cùng trao đổi
  Google Groups
  Đăng ký vào E-learning Lam Dong
  Email:
  Ghé thăm nhóm này