Website liên kết

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thinghiem1.swf Thinghiem2.swf Hinh.swf Hinh.swf Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv DSC_2848.jpg DSC_2853_1.jpg DSC_2849.jpg DSC_2841.jpg DSC_2840.jpg 20170825_142414.jpg 20170825_142303.jpg 20170825_142642.jpg 20170825_143116.jpg 20170825_143626.jpg 20170825_142642.jpg 20180126_153735.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tư liệu giáo dục Lâm Đồng.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 11. What do you eat?

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: lô mộng hồng hà
  Ngày gửi: 09h:40' 01-03-2019
  Dung lượng: 323.5 KB
  Số lượt tải: 7
  Số lượt thích: 0 người
  Week: 15 Date of preraring: 25/11/2018
  Period: 43 Date of teaching: 27/11/2018
  CORRECT TEST 2
  I/ OBJECTIVES.
  - Help ss realize the mistakes they had when doing the test
  - Teacher can consolidate the knowledge for ss
  II/ ANSWER KEYS.
  I. LISTENING. 2.5pts
  Part 1. Each correct answer: 0.25 pt
  C. twelve
  B. Minh
  A. twenty
  A. in a house
  C. There is a river and a lake.
  Part 2. Each correct answer: 0.25 pt
  1. T
  2. F
  3. T
  4. F
  5. T
  II. USE OF ENGLISH. 2.5pts
  Part 1. Each correct answer: 0.25 pt
  1. B. time 2. C. yard
  Part 2. Each correct answer: 0.25 pt
  1. C. in 5. B. in
  2. B. gets 6. B. It’s four o’clock
  3. C. hospital 7. A. Which class are you in?
  4. A. play 8. A. We have English on Monday
  III. READING. 2.5pts
  Part 1. Each correct answer: 0.25 pt
  (1)small (2) does (3) are (4) people (5) five
  Part 2. Each correct answer: 0.25 pt
  1. F 2. T 3. F 4. T 5. T
  IV. WRITING. 2.5pts
  Part 1. Each correct answer: 0.25 pt
  1. Ba lives in a beautiful house
  2. My house is next to a store
  3. What time is it ?
  4. My father works in the factory.
  Part 2. Each correct answer: 0.5 pt
  Student’s answer
  IV/ EVALUATION OF RESULT.
  1/ Comments.
  - Most of ss still weak about Reading skill
  2/ Quality .
  Class
  Total
  8.0=>10
  6.5=>7.9
  5.0=>6.4
  3.5=>4.9
  0.0=>3.4
  
  6a1
  
  
  
  
  
  
  
  6a2
  
  
  
  
  
  
  
  6a3
  
  
  
  
  
  
  
  
  IV/ HOMEWORK.
  - Prepare Unit 4, Section C: C1.C2.C3.
  V/ COMMENTS.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Week:15 Date of preraring: 26/11/2018
  Period: 44 Date of teaching: 28/11/2018
  UNIT 7: YOUR HOUSE.
  SECTION C: ON THE MOVE. LESSON 4: C1.C3.
  I/ OBJECTIVES.
  1/ Educational aim.
  Ss should choose a suitable means os transportation for themselves when going to school.
  2/ Teaching aim.
  By the end of the lesson, Ss will be able to talk about means of transportation, ask and answer about the others’ means of transport.
  II/ PREPARATIONS.
  Textbook, pictures, cassette, tape, chalk.
  III/ PROCEDURES.
  * Checking attendance : 6A1……………………………………………………………………..
  6A2……………………………………………………………………..

  TEACHER’S ACTIVITIES
  STUDENT’S ACTIVITIES
  
  1/ Warm – Up. (5’).
  - Have Ss play game “jumbled letters”.
  ohw => how
  og => go
  csholo => school
  ikeb => bike
  - Ask Ss to name some means os transport.

  2/ Presentation. (17’).
  * Activity 1.
  - Have Ss look at the pictures to find out means of transport in each picture.
  
  
  
  
  - Present some new words.
  + bike (n)
  + car (n)
  + train (n)
  + plane (n)
  + motorbike (n)
  + bus (n)
  + walk (v)
  + travel (v)
  + by (prep)
  - Have Ss listen and repeat.
  - Call some Ss to read individually.
  * Activity 2.
  - Have ss play game “Slap the board”
  * Activity 3.
  - Have Ss guess the meaning of the sentences.
  * How do you go to school?.
  I go to school by bike.
  * How does she go to school?.
  She goes to school by bike.
  - Present model sentences.

  do
   
  Gửi ý kiến

  Tham gia thảo luận nhóm E-Learning Lâm Đồng

  Kính chào quý thầy cô, quý anh chị, vừa qua Cục CNTT bộ GD&ĐT phát động cuộc thi Xây dựng hồ sơ thiết kế bài giảng E-Learning. Nếu quý thầy cô quan tâm, xin vui lòng đăng ký tham gia vào nhóm thảo luận này để cùng trao đổi
  Google Groups
  Đăng ký vào E-learning Lam Dong
  Email:
  Ghé thăm nhóm này